Pub Biały Młyn

Parzęczew, ul. Łęczycka 29

tel. 609 845 874 lub 695 668 695

e-mail: biuro@bialymlyn.pl